simpozija kurators/producents

Mārtiņš Eņģelis

engelis@rixc.lv

mob.tel. 20096948

darbnīcu moderatore

Līvija Daudze

livija.daudze@gmail.com

mājaslapas administrators/festivāla dizains

Reinis Naļivaiko

reinis.nalivaiko@gjr.com

RIXC Mediju mākslas centra koordinatore

Daina Silina

daina@rixc.lv